alimentatie

Alimentatie en bijstand


Wanneer je na de echtscheiding niet kunt rondkomen met het bedrag uit de partneralimentatie, is het mogelijk het inkomen aan te vullen met een bijstanduitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de situatie. Per situatie zijn normbedragen vastgesteld.

Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijstanduitkering. Zo moet je regelmatig in Nederland verblijven. Je moet aantonen dat je niet zelfstandig in je levensonderhoud kunt voorzien en je moet ingeschreven staan bij het UWV als werkzoekende. Als je kleine kinderen hebt, kun je in bepaalde gevallen ontheffing (voor het daadwerkelijk zoeken naar werk) krijgen. Het UWV helpt bij het aanvragen van een bijstanduitkering.

De Sociale Dienst kijkt bij het vaststellen van de bijstanduitkering naar de hoogte van de alimentatie. Als deze te laag blijkt, zal de Sociale Dienst de alimentatie betalende partner voor het tekort hierop aanspreken. Wanneer de ex-partner geen alimentatie betaalt, zal de Sociale Dienst deze daar desondanks op aanspreken. Het heeft dus geen zin om een lagere alimentatie af te spreken om een hogere uitkering te verkrijgen.

Wanneer de alimentatieregeling in een beschikking van de rechter is vastgelegd, kan de Sociale Dienst daarmee eenvoudig de alimentatie verhalen bij de alimentatie verplichte partner. Wanneer er echter niets wettelijk is vastgesteld, moet de Sociale Dienst een procedure bij de rechtbank instellen. In dat geval kunnen er sancties op de uitkering volgen als de Sociale Dienst geen gerechtelijke procedure wil beginnen.
Volgende tip : Alimentatie verzekerd »
Copyright 2006 - 2016 - NewEgo B.V.

9 stemmen / gem. score 3
Mijn tip toevoegen Relelateerde links Meer onderwerpen » « vorigeverder »